Részletes csomag feladási és átvételi tájékoztató

Megrendelő feladatai

 • Adatátadás. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni Szolgáltató részére, Szolgáltató által kért adatok megadásával. Minden esetben a Megrendelő felel az adatok helyességért, függetlenül attól, hogy ő a szállításban feladóként, vagy címzettként részt vesz-e. (további részletek ÁSZF 2.4.1 pont)
 • +1. Kizárólag megbízó felelőssége a címzett, átvevő tájékoztatása az átvétel módjáról, a csomag futár jelenlétében történő dokumentálásról. Szolgáltató a csomag feladási és átvételi tájékoztató elérhetőségét minden címzett részére elküldi a szállítási értesítő részeként. Az aláírással átvett küldeményt futárszolgálat teljesítette a címzett részére. A címzett felelőssége az általa átvenni kívánt áru ellenőrzése, elfogadása, vagy annak elutasítása.
 • Áruérték biztosítás. Belföldi szolgáltatás esetén 50 000 Ft- értékig csomagbiztosítást a szolgáltatási díj tartalmazza. Megrendelő által a rendelési oldalon extra szolgáltatásként kiválasztott csomagbiztosítás 50 000 Ft felett díjköteles mely a fuvardíjat növeli. A csomagbiztosítási szolgáltatás díja bruttó összeg, a megadott áruérték 2%-a.

Feladás - feladó feladatai

 • Címkézés. A fuvarlevelek és a csomagcímkék elhelyezése, felragasztása a küldeményekre, minden esetben Feladó felelőssége. Feladó kötelessége gondoskodni arról, hogy a megfelelő dobozra, a megfelelő csomagcímke, fuvarlevél kerüljön. (további részletek ÁSZF 2.4.2 pont)
 • Csomagolás. Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy feladott küldemény a gépi és kézi kezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. Ide kattintva elolvashatod csomagolási útmutatónkat! A legbiztonságosabb csomagolóanyag a hungarocell kitöltés, kartondoboz külső csomagolás. Amennyiben olyan méretű a küldemény, hogy nem tudnád kartondobozba tenni, kérjük a tárgy kiálló, sérülékeny részeire helyezz vastag kartonpapírt, az élekre minden esetben extra élvédő kartont és a küldeményt így csomagold körbe buborékos fóliába (annak hiánya esetén normál barkácsáruházban beszerezhető csomagolófóliába). A megfelelő csomagolás kizárólag Feladó feladata és felelőssége, annak részletes átvizsgálását, illetve minősítését Szolgáltató és mindenkori partneri nem vállalják. (további részletek ÁSZF 2.4.3 pont)
 • +1. Feladó “a feladáskori állapotról”, a termékről és a becsomagolt, futárnak átadott küldeményről javasolt fotót készíteni (különösen nagyértékű küldemény esetén) a csomag későbbi beazonosíthatósága, állapotának igazolása okán.

Átvétel - címzett feladatai

 • Ellenőrzés. Fontos, hogy átvételkor alaposan vizsgáld át a küldeményt a futár jelenlétében, és amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalsz a csomagon, akkor jelezd azonnal a kézbesítő futárnak, akinek kötelessége a sérülés tényét rögzíteni a fuvarlevélen, vagy jegyzőkönyvet kell kiállítania a szállítás közben történt sérülésről.
 • Átvétel. Az aláírt fuvarlevéllel/terminállal hitelesíted az átvételt, ezt követően Szolgáltató nem fogad el panaszt és kártérítési igényt a küldemény állapotára vonatkozóan. Sérült, bontott küldemény kézbesítésénél a címzett az átvételkor a fuvarlevél megjegyzés rovatában kell észrevételt tennie. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató és annak mindenkori partnere nem vállal felelősséget a küldeményben keletkezett károkért (további részletek ÁSZF 4. pontja)
 • +1. XXL Futár nem fogad el olyan kifogást, hogy az ügyfél nem tudta, nem volt lehetősége, nem volt jelen a termék átvételekor, ezért a futár jelenlétében nem vizsgálhatta annak épségét. A küldemény minden esetben kibontható, ellenőrizhető, megvizsgálható a futár jelenlétében.
 • Sérülés felfedezése. Legfontosabb a csomag átvételekor a sérülés dokumentálása a futár által aláírt példányon/terminálon/jegyzőkönyvön - a termék sérülésének és a futár adatainak rögzítésével. Ezt követően elengedhetetlen a sérülés bejelentése az [email protected] címre küldött üzenettel, melynek tartalmaznia kell az egyedi XXL azonosítót, valamint a sérülés körülményeinek részletezését, lehetőség szerint fényképes dokumentációt.
 • +1. A sérülés, a feladáskori állapothoz képest történt változás rögzítése a futár jelenlétében lehetséges, a futár adatainak, a szállítás részleteinek feltüntetésével. Ennek elmulasztása esetén - sikeres futárszolgálati teljesítést követően, Megbízónak szükséges bizonyítani a futárszolgálati felelősséget (pl. kamerafelvétellel, becsomagolt állapot és kicsomagolásról készített felvételekkel, fotókkal). Ezek hiányában a sérült termékről küldött kép egy információ, a sikeres futárszolgálati kézbesítés és átvétel pedig egy másik, a futárszolgálat feltételezi a címzett által történt károkozást, nem bizonyíthatóan felelős a termékben bekövetkezett károkért.

Panasz, sérülés vizsgálat folyamata

 • Jegyzőkönyv. Szolgáltató a káreseményt az ITT elérhető XXL Futár sérülési jegyzőkönyv dokumentum beérkezését követően, vagy a partner futárszolgálat futárja által kitöltött jegyzőkönyvek beküldésének birtokában folytatja le. Ennek hiányában,a futárszolgálat felelőssége nem vizsgálható, ezért Szolgáltató nem továbbítja az ilyen bejelentéseket a szállítást végző partner futárszolgálat felé.
 • Adatszolgáltatás. Szolgáltató a káresemény vizsgálat lefolytatását Partner futárszolgálattal végezteti. A kiszállításban érintett futárszolgálatnak a beérkezett információkat, jegyzőkönyvet, adatokat, dokumentumokat elektronikus úton továbbítja Szolgáltató a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül és hivatalosan kéri a vizsgálatot.
 • Elbírálás. Szolgáltató a panaszt minden esetben továbbítja a szállítást végző partner futárszolgálat illetékes panasz ügyintézőjéhez, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek a Partner által adott választ továbbítja. (további részletek ÁSZF 4.3 és 5. pontjai)
 • Értékbiztosítás. A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási összeg a beszerzési, pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50 000,- Ft lehet.
 • Átalány. Szolgáltató a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni: Szolgáltató a belföldi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj kétszerese.
 • Kártérítés mértéke. Az áru biztosított értékének megfelelő, nettó beszerzési számlával igazolt összeghatárig járhat kártérítés. Az alap értékbiztosítás 50 000 Ft-ig díjmentesen rögzíthető. Különdíj ellenében, extra értékbiztosított küldemény esetén megadott értékhatárig, de maximum a termék nettó beszerzési áráig (kártérítésen értékesítésből származó haszon nem érvényesíthető).

Ezúton tájékoztatunk, hogy XXL Futár Kft sérülés, panasz reklamáció kapcsán minden esetben az általános szerződési feltételekben meghatározottak - fentiekben összefoglaltak szerint jár el.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat (NMHH ügyfélszolgálat - [email protected])

Szerződésszegés esetén a Szolgáltató nem felel bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltató tudomással bírt akár a szerződés megkötésekor, akár azt követően, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet, továbbá Szolgáltató nem felel bármely formában felmerülő közvetett -, esetleges különleges -, illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért.

 
További információkat itt találsz